پیشگامان انرژی

كراست ويت (Crosthwait (1898 

جمعه 14 مرداد 1390, 00:02:00

ديويد كراست‌ويت در سال 1898 در Tennessee و Nashville متولد شد. او يك ليسانس از دانشگاه Purdue (1913) و يك فوق‌ليسانس مهندسي در 1920 دريافت كرد. آقاي كراست‌ويت يك فرد توانمند در انتقال گرما و تهويه هوا تلقي مي‌شود. او از سال 1925 تا 1930 يك كارشناس تحقيقي، مدير لابراتوارهاي تحقيقي براي كمپاني C.A Duham در Marshaltown، Iowa بود. او از سال 1930 تا 1971 مشاور تكنيكي شركت Dunham_Bush بود.اوبه عنوان رئيس MichiganCityRedevelopment خدمت مي‌كرد.

آقاي كراست‌ويت مسئول طراحي سيستم‌هاي حرارتي براي تالار موسيقي شهر راديو در مركز Rockefeller در نيويورك بود. آقاي كراست‌ويت نويسندة كتاب راهنمايي در سرد و گرم كردن با آب و راهنماها و استانداردها و كدهاي مربوط به سيستم‌هاي گرم‌كننده، تهويه‌كننده و سردساز بود. ديويد كراست‌ويت 39 امتياز در رابطه با طراحي، نصب، تست و سرويس دستگاه قدرت HVAC و سيستم‌هاي تهويه‌ و گرم‌كننده گرفت. بعد از بازنشستگي از صنعت در 1969، در دانشگاه Purdue واحدي در رابطه با تئوري گرمايي و سيستم‌هاي كنترلي تدريس كرد.

 

جونز (Jones (1892 

جمعه 14 مرداد 1390, 00:00:00

فردريك م. جونز در سال 1892 در Cincinnati, Ohio متولد شد. بعد از بازگشت از فرانسه، بعد از خدمت در جنگ جهاني اول، آقاي جونز به عنوان تعميركار شروع به كار كرد. تسلط او در قطعات الكترونيكي اكثراً خودآموخته بود. از راه تجربه كار و فرايند اختراع. با تجربيات او به عنوان يك مكانيك او يك موتور گازوئيلي خود استارته توليد كرد. در اواخر 1920 فردريك جونز يك سري قطعات براي توسعه صنعت فيلم طراحي كرد، كه پروژكتورهاي صامت فيلم را براي استفاده در فيلم‌هاي كلام‌دار توسعه مي‌داد. او هم‌چنين يك دستگاه براي قسمت دفتري فيلم كه بليط‌ها و باقيماندة پول را به مشتري‌ها تحويل مي‌داد ساخت.
 فردريك م.جونز بيشتر از 40 امتياز در عرصه سردسازي دريافت كرد. در سال 1953 اولين سيستم سردساز اتوماتيك را براي باركش‌هاي حمل ونقل طولاني اختراع كرد. سيستم، براي گستره‌اي از ساير حاملهاي رايج ديگر شامل كشتي‌ها و ماشين‌هاي خط آهن، تطبيق داده شد. اين اختراع مشكل خراب شدن غذا در طي كشتي‌راني‌هاي طولاني را حل كرد. توانايي فراهم كردن محصولات تازه در ايالات متحده در وسط تابستان يا زمستان، عادتهاي غذايي مصرف كننده‌هاي امريكايي را عوض كرد. مكالمه با يك راننده باركش كه يك محموله مرغ را به خاطر مدت طولاني سفر و آتش گرفتن كوپه مخزن باركش از دست داده بود، سبب الهام ايجاد يك واحد سردسازي به جونز شد. فردريك جونز هم چنين يك واحد تهويه هوا را براي بيمارستانهاي نظامي و يك يخچال براي آشپزخانه‌هاي نظامي ايجاد كرد. فردريك جونز بيش از 60 امتياز در اين كار دريافت كرد.

گودارد (Goddard (1882 

پنجشنبه 13 مرداد 1390, 23:59:00
رابرت گدارد به عنوان يكي از پدران فن مدرن پرتاب موشك معروف است. اگرچه در طول عمرش فرد معتبري نبود، امروزه به عنوان يك دانشمند مدرن برجسته شناخته مي‌شود. رابرت گدارد در 5 اكتبر، سال 1882 در Worchester ماساچوست متولد شد. در جواني توانايي و علاقاتي در علوم از خود نشان داد. آزمايشهايي در زمينه الكتريسيته مي‌كرد. آتش‌بازي توجه او را جلب كرد و اين آغاز علاقه‌مندي او به موشك‌ها بود. گدارد در مدارس عمومي بوستن و ورچستر شركت كرد. او در انستيتو پلي‌تكنيك ورچستر كه يك مدرسه مهندسي بود حضور يافت. او نظريات و اختراعات جديد را ثبت مي‌كرد. بعد از كسب مدارك، او در آن انستيتو و دانشگاه كلارك تدريس كرد.

در 1920 گدارد مقاله اي در توصيف فرستادن يك موشك بي‌سرنشين به ماه نوشت. او از طرف مطبوعات به خاطر اين ايده مورد تمسخر قرار گرفت. اما چارلز ليندبرگ به اين موضوع علاقه‌مند شد و براي كار گدارد سرمايه‌گذاري كرد. گدارد فعاليت‌هايش را به نيومكزيك منتقل كرد. در طول اين مدت او با سيستم‌هاي پاراشوت، بالهاي متعادل‌كننده و ژيروسكوپ كار مي‌كرد. اگرچه كارهاي او خيلي در ايالات متحده شناخته شده نبود، اما در آلمان بسيار جدي گرفته شده بود. در طول جنگ جهاني دوم، آلماني‌ها تئوريهاي گدارد را توسعه بيشتري دادند. گدارد يك آمريكايي با ايمان بود و با ارتش U.S براي ايجاد و توليد بازوكا يك اسلحة ضدتانك همكاري كرد. او با نيروي دريايي U.S براي ايجاد دستگاههاي بلند شدن جت‌ها همكاري كرد. گدارد در دهم اگوست 1945 درگذشت. بعد از مرگش دفتر امتيازات U.S براي طراحي‌هاي موشكي گدارد 214 حق امتياز براي او درنظر گرفت. موشك‌هاي امروزي براساس طراحي ها و تئوريهاي گدارد ساخته مي‌شوند.
 
 
 
 

انيشتين (Enistien (1879 

پنجشنبه 13 مرداد 1390, 23:58:00
آلبرت انيشتين در سال 1879، در آلمان متولد شد. او از موسيقي كلاسيك لذت ميبرد و ويلين ميزد. يكي از داستانهايي كه انيشتين دوست داشت از دوران بچگياش نقل كند دربارة حيرت او در سن چهار يا پنج سالگي است وقتي يك قطبنماي مغناطيسي را ديد. عقربة هدايت شده با يك نيروي نامرئي كه همواره جهت شمال را نشان ميدهد به شدت كودك را تحت تأثير قرار داد. قطبنما او را متقاعد كرد كه بايد چيزي در وراي اشياء باشد. چيزي عميقاً پنهان شده.

انيشتين حتي به عنوان يك پسر كوچك، متفكر و خود كفا بود. مبناي يك افسانة خانوادگي، او به كندي حرف ميزد تا براي انديشيدن به آنچه ميخواهد بگويد صبر كند. خواهرش پشتكار و تمركز او را در ساختن خانههاي يا كارت به ياد ميآورد.

در سال 1933، او به كارمندان انستيتيوي تازه تأسيس براي مطالعات پيشرفته در نيوجرسي پيوست او اين جايگاه را براي تمام زندگياش پذيرفت و تا لحظه مرگش آنجا بود. شايد بيشتر مردم انيشتين را به خاطر تساوي رياضياش دربارة ماهيت انرژي E=Mc2 بشناسند

انيشتين يك مقاله با يك درك جديد از ساختار نور نوشت. او بحث كرده بود كه نور ميتواند طوري عمل كند كه گويي از ذرات مجزا و مستقل انرژي تشكيل شده است چيزي شبيه ذرات يك گاز. چند سال قبلMax Plancks اولين فرضية گسستگي انرژي را بيان كرده بود اما انيشتين فراتر از اينها رفت. به نظر ميرسد طرح انقلابي او، تئوري پذيرفته شده جهاني را كه نور شامل امواج الكترومغناطيس نوساني است، رد كرده است. اما انيشتين نشان داد كه نور کوانتومي، به سخن او ذرات انرژي، ميتوانند در توصيف پديدههاي مورد مطالعه توسط فيزيكدانهاي تجربي كمك كنند. به عنوان مثال، او نشان داد كه چگونه نور الكترونهاي فلزات را دفع ميكند

يك تئوري مصرف انرژي جنبشي وجود داشت كه گرما را به صورت اثر حركت دائمي توصيف ميكرد. انيشتين راهي جديد براي امتحان عملي اين تئوري پيشنهاد كرد. او گفت، اگر ذرات كوچك اما قابل رؤيت در يك مايع معلق شوند، بمباران بيقاعده توسط اتمهاي نامرئي مايع بايد سبب شود تا ذرات معلق به صورت بيثباتي به رقص در آيند و اين بايد از طريق ميكروسكوپ قابل مشاهده باشد، و اگر حركت پيشبيني شده ديده نشود كل تئوري جنبشي، مورد تهديد قرار خواهد گرفت. اما رقص تصادفي ذرات ميكروسكوپي مشاهده شد. اكنون جزئيات حركت شرح داده ميشود. انيشتين، تئوري جنبشي را محكم كرد و او يك ابزار قدرتمند جديد براي مطالعه حركت اتمها ساخته بود.

ميتنر (Mietner (1878 

پنجشنبه 13 مرداد 1390, 23:57:00

Lise Meitner در Austria، در سال 1878 متولد شد. به عنوان يك دختر جوان، او به رياضيات و فيزيك علاقه‌مند بود و مادام كوري و فلورانس نايتينگل را قهرمان خود مي‌دانست. بعد از مدرسه خصوصي او به دانشگاه Vienna وارد شد و در سال 1906 مدالش در فيزيك را دريافت كرد. او بايد عادت مي‌كرد كه تنها زن در اتاقي پر از صدها دانش‌آموز باشد.

او در انستيتوي Kaiser_Wilhem با Otto hahn كار مي‌كرد. آنها عنصر پروتاكتينيم را كشف كردند و اثرات بمباران نوترئني روي اورانيوم را مطالعه كردند. Meinter رئيس مشترك انستيتو شد و در سال 1917 به رياست دپارتمان فيزيك منصوب شد. بعد از ترك آلمان نازي در سال 1983، او پستي در انستيتوي نوبل فيزيك در استكهلم پيدا كرد. او تحقيقاتش را در آنجا ادامه داد و بهمراه Otto Frisch برادر (خواهر) زاده‌اش دريافت كه آنها موفق به شكافت نوكلئونهاي اورانيوم شده‌اند. آنها اين فرايند را فيزيون نامگذاري كردند. در زمان جنگ،‌او از كار كردن روي بمب اتمي سر باز زد. در سال 1947، توسط كميسيون انرژي اتمي سوئد يك لابراتوار براي وي تأسيس شد و او در آنجا روي يك راكتور هسته‌اي آزمايشي كار كرد.

 

ماركوني (Marconi (1874 

پنجشنبه 13 مرداد 1390, 23:56:00
گوگليلمو ماركوني يك مخترع و مهندس الكترونيك ايتاليايي بود. او به خاطر توسعه فن تلگراف بدون سيم، كه راديو هم ناميده مي‌شود معروف است. قبل از كار ماركوني، سيگنالهاي تلگراف از طريق سيم فرستاده مي‌شدند. ماركوني در 25 آوريل 1874 در Bologna، ايتاليا متولد شد. او در اوايل زندگي‌اش به علوم علاقه‌مند شد. بيشتر مطالعاتش شخصي و محرمانه انجام شد. در سال 1894 ماركوني شروع به كار كردن با تلگراف‌هاي بدون سيم كرد. او كارش را برپايه كارهاي هاينريش هرتز با الكترومغناطيس‌ها قرار داد. با انتقال سيگنالها در يك اتاق شروع كرد و بالاخره با قراردادن فرستنده و گيرنده موفق به انتقال آنها به مايلها دورتر شد. دولت ايتاليا به اين كار علاقه‌اي نشان نداد. بنابراين ماركوني به انگلستان رفت. در اين زمانها او، اولين حق امتيازش را به خاطر راديو گرفت. هدف بعدي ماركوني فرستادن پيغام از اين طرف به آن طرف آتلانتيك بود. او در 12 دسامبر 1901 موفق به انجام اين كار شد. او حرف S را در كدمورس فرستاد. موفقيت اين انتقال زمينه مطالعات علمي در جو و ايدة يون كره را گشود. اين تكنولوژي با نجات دادن جانهاي بسياري از سرنشينان كشتي‌هايي كه دچار مشكل شده بودند مانند Republic و Titanic بسيار معروف‌تر شد. سپس ماركوني شروع به كار روي انتقال موجهاي كوتاه و مايكروويوها كرد. كار كردن با سيگنالهاي موج كوتاه ارزان‌تر و آسان‌تر بود.

در 1909 ماركوني جايزه نوبل فيزيك را برد و در آن با كارل. اف. براون شريك بود. در 1914 پادشاه جورج به ماركوني لقب شواليه بزرگ پادشاهي ويكتوريا را داد. ماركوني هم‌چنين مدال John fritz را دريافت كرد. او در 20 جولاي 1937 درگذشت.
 

كوري (Curie (1867 

پنجشنبه 13 مرداد 1390, 23:55:00

ماري كوري در سال 1867 در لهستان متولد شد. او، به عنوان يك كودك، مردم را با حافظة خارق‌العاده‌اش، شگفت‌زده مي‌كرد. او خواندن را وقتي تنها چهار سالش بود، آموخت.

پدرش يك پروفسور علوم بود. ابزارهايي كه او در جعبه‌اي شيشه‌اي نگهداري مي‌كرد، ماري را مجذوب مي‌كرد. ماري رؤياي دانشمند شدن را در سر مي‌پروراند، اما ميدانست اين كار آسان نخواهد بود. خانواده‌اش خيلي فقير شدند و در سن 18 سالگي، ماري يك معلم سرخانه شد و به خواهرش براي درس خواندن در پاريس كمك مالي مي‌كرد. بعدها خواهرش نيز او را در تحصيلش ياري كرد.
در آن روزها، براي دختران دانشگاهي در لهستان نبود. بنابراين، در سال 1891، ماري به دانشگاه سوربن در پاريس رفت. او به قدري فقير بود كه تنها نان و كره مي‌خورد و چاي مي‌نوشيدو لباسهاي كهنه‌اي را كه با خود از Warsaw آورده بود مي‌پوشيد.

هر روز تا 10 شب در كتابخانه درس مي‌خواند، پس از آن به اتاق سرد كوچكش مي‌رفت و تا ساعت 2 يا 3 صبح مطالعه مي‌كرد. بعد از 4 سال در سوربن، ماري با Pierre Curie يك فيزيكدان مشهور، ازدواج كرد. (يك فيزيكدان يك دانشمند است كه طبيعت فيزيكي جهان را مطالعه مي‌كند ـ اشياء از چه ساخته شده‌اند و چرا اينطور رفتار مي‌كنند).

همراه با Curie به دنبال عناصر جديد گشتند. آنها سنگ معدن اورانيوم را گرفتند، آسياب كردند و جوشاندند. آنها، آنرا با اسيدها و ساير مواد شيميايي مورد آزمايش قرار دادند. سرانجام پس از چهار سال كار سخت ومصرف تن‌ها سنگ معدن، آنها يك دهم گرم راديوم خالص داشتند. آنها نخستين عنصر راديواكتيو را كشف كرده بودند.
در سال 1903، ماري، پير و يك دانشمند ديگر به نام Henry Becquerel، جايزه نوبل در فيزيك را به خاطر كشف راديوم و مطالعه راديواكتيويته بردند. ماري كوري اولين زني بود كه جايزه نوبل فيزيك را برد. بعدها، او يك جايزه نوبل ديگر در شيمي برد.

در زمان جنگ جهاني اول، ماري بر روي اشعه‌هاي X كار مي‌كرد. او باور داشت كه آنها مي‌توانند در درمان بيماريهايي مانند سرطان كمك كنند. او هيچ‌گاه سعي نكرد كه از كشفياتش براي مال‌اندوزي استفاده كند، زيرا معتقد به كمك به ديگران بود.

فورد (Ford (1863 

پنجشنبه 13 مرداد 1390, 23:54:00

هنري فورد اغلب به اشتباه مخترع اتومبيل ناميده مي‌شود. (اين نام متعلق به كارل بنز آلماني است). هنري فورد يك فرد خلاق بود كه صنعت اتومبيل را منقلب كرد. فورد در سي‌ام جولاي سال 1863 در Deadborn ميشيگان متولد شد. در كودكي در مزرعه خانوادگي كار مي‌كرد.در اوقات فراغتش در تعميرگاه ماشين‌هاي مزرعه تجربه مي‌اندوخت.. در سن 17 سالگي، فورد مزرعه خانوادگي را ترك كرد و به Detroit نقل مكان ‌كرد. جايي كه در آنجا كارش را در تعميرگاههاي ماشين به ويژه موتورهاي بخارادامه داد. در 1882 هنري فورد يك ماشين كار حرفه‌اي بود و توسط شركت Westinghouse استخدام شده بود تا ماشين‌هاي بخار را راه‌اندازي و تعمير كند.

در 1891 فورد يك موتور كوچك گازوئيلي طراحي كرد. توماس اديسون سپس يك شغل به هنري فورد پيشنهاد كرد و فورد مهندس ارشد شركت روشنايي بخش اديسون شد. سه سال بعد، فورديك ماشين گازوئيلي ساخت كه به نام كالسكه بدون اسب شناخته مي‌شود. او شغلش با اديسون را رها كرد تا علائقش در زمينه ماشينها را دنبال كند. بيشتر از 5 سال بعد، هنري فورد به توسعه طراحي ماشينها شامل مدل A و مدل T ادامه داد. او سرعت و كارآيي سوخت ماشينها را افزايش داد. كارآيي براي فرد يك جنبه تجارتي داشت. او خط توليد و اسمبلي را توسعه داد تا توليد ماشينها را سريعتر و اقتصادي‌تر كند. در طي جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، ماشين فورد در جنگ براي ساختن تجهيزات استفاده مي‌شد. در طي آخرين دورة زندگي هنري فورد، او به عنوان رئيس بنگاه فورد، كه يك مؤسسه خيريه بود خدمت مي‌كرد. هنري فورد در هفتم آوريل 1947 درگذشت.

 

استنلي (Stanley (1858 

پنجشنبه 13 مرداد 1390, 23:51:00
William Stanley در سال 1858 متولد شد. در طول زندگي‌اش 129 حق امتياز براي گستره وسيعي از قطعات الكتريكي دريافت كرد. مهمترين آنها سيم‌پيچ القاء بود كه يك تبديل‌كننده بود كه جريان الكتريكي متناوب توليد مي‌كرد. در سالهاي 1880 هر سيستم توزيع الكتريسيته از جريان مستقيم استفاده مي‌كرد. مسئله اين است كه انتقال DC در فاصله‌هاي زياد ازنظر عملي ناممكن، نيازمند سيم‌هاي كلفت و خطرناك است و نمي‌تواند براي دادن روشنايي استفاده شود. در مقابل سيستم‌هاي جريان متناوب، اين اشكالات را ندارند ولتاژ سيستم‌هاي AC مي‌توانست با استفاده از سيم‌پيچ‌هاي القا تغيير كند اما هنوز هيچ سيستم سيم‌پيچ عملي اختراع نشده بود. حق امتياز 611 و 349 استنلي همه اينها را عوض كرد و يك شكل اوليه براي تمام مبدلهاي بعدي شد.
استنلي در بروكلين نيويورك متولد شد. او پيش از نامنويسي در دانشگاه Yale در مدارس خصوصي شركت مي‌كرد. او شروع به تحصيل حقوق در سن 21 سالگي كرد ولي در كمتر از يك ترم، مدرسه را ترك كرد تا شغلي در عرصه الكتريسيته پيدا كند.
اولين شغل استنلي، يك متخصص برق در يكي از اولين كارخانه‌هاي كليدهاي تلگراف و هشداردهنده‌هاي آتش بود. او يكي از اولين تأسيسات الكتريكي كشور را براي يك فروشگاه در خيابان پنجم نيويورك انجام داد.بعد از اينكه George Westinghouse كه يك مخترع و صنعت‌گر بود از فضائل استنلي مطلع شد، استنلي را به عنوان مهندس اصلي خود در كارخانة Pittsburgh به كار گرفت. در اين زمانها بود كه استنلي شروع به كار روي مبدل كرد.
بعد از آن كه استنلي Pittsburgh را ترك كرد، در سال 1886 اولين سيستم AC را ساخت كه براي دفاتر و فروشگاه‌هاي خيابان اصلي Great Barrington ، Massa Chusset روشنائي فراهم مي‌كرد. او مبدلها، تجهيزات الكتريكي كمكي و اسباب الكتريكي را ساخت. شركت توليدي الكتريكي استنلي توسط General Electric در سال 1903 خريداري شد.

پاپين (Pupin (1858 

پنجشنبه 13 مرداد 1390, 23:50:00

مايكل پاپين مخترع و فيزيك‌دان امريكايي، در Austria_hungary در سال 1858 متولد شد. او در 1874 به ايالات متحده مهاجرت كرد ودر سال 1883 از دانشگاه كلمبيا در رشته فيزيك فارغ‌التحصيل شد و در سال 1889 در دانشگاه برلين phd. خود را گرفت. Pupin در كلمبيا براي بيشتر از 40 سال تدريس كردكه 30 سال آن به عنوان يك پروفسور الكترومكانيك بود.

Pupin كيفيت انتقال تلفني و تلگرافي راه دور را با قرار دادن سيم‌پيچ‌هايي در فواصلي از خطوط بلند، بهبود بخشيد. او كشف كرد كه ماده‌اي كه تحت اشعه X قرار مي‌گيرد، به گونه‌اي تحريك مي‌شود كه اشعه‌هاي X ديگري از خود متشعشع مي‌كند (تشعشع دوم) و يك اسباب ارتعاش الكتريكي اختراع كرد. او 34 حق امتياز براي اختراعاتش كسب كرد و جايزة Pulitzer را در سال 1924 به خاطر نگارش شرح زندگاني شخصي‌اش به دست خود، ‌از مهاجر تا مخترع دريافت كرد.

صفحه 1 از 3 1 2 3 > >>
| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است