شرايط و ضوابط سايت Eecm.ir

شرايط و ضوابط سايت Eecm.irچه مي باشد ؟

به سايت Eecm.irخوش آمديد . مالك اين سايت شرکت فناوري اطلاعات ترلان پارس بوده و توسط آن اداره  شده و خدماتي رايگان و غير رايگان را فراهم مي كند .

در زير شرايطي قابل اجرا براي کليه کاربران بيان شده است. با استفاده از اطلاعات ، خدمات و محصولات موجود در اين وب سايت شما موافقت خود را با شرايط ذكر شده ، بيان مي داريد.

1) با دسترسي به Eecm.irيا با استفاده از خدماتي كه توسط آن ارائه شده است ، شما شرايط آن را تاييد مي كنيد و تعهد خود را در برابر شرايط ذكر شده، ابراز مي داريد . به علاوه ، شرايط و ضوابط سايت ممكن است گاها و بدون اطلاع قبلي به روز شود لذا شما  مي توانيد تازه ترين نسخه ي شرايط Eecm.irرا در آدرس http://eecm.ir/terms-conditions.aspxپيدا كنيد .استفاده ي پيوسته  شما از خدمات ، پذيرش و موافقت  شما را نسبت به شرايط و ضوابط تغيير يافته نشان مي دهد .

2) Eecm group  اعلام مي دارد كه هر كاربري در طول دسترسي به Eecm.irبايد مطابق با قوانين رفتار كند ، لذا Eecm groupمسئول عواقب احتمالي رفتار کاربران در طول استفاده از Eecm.irنمي باشد.  Eecm.ir ممكن است در صورت تشخيص عدم صلاحيت از دادن خدمات به هر كسي و در هر زماني امتناع كند .

3) اگر شما در Eecm.ir  ثبت نام كنيد، به اين معنا است كه موافقت خود را با موارد زير اعلام كرده ايد :

الف) اطلاعات كامل ، متداول ،دقيق و صحيح در مورد خودتان در قسمت فرم در خواست join nowفراهم نموده ايد .

ب) محتواي ثبت نام را به روز مي كنيد تا هميشه كامل ، متداول ، دقيق و صحيح باشد .

توجه:

اگر اطلاعات نادرست ، غير دقيق ، نا متداول و ناقص را فراهم كنيد و يا اگر Eecm groupدليلي منطقي در جهت عدم صحت اطلاعات فراهم شده بدست آورد ، اين حق را دارد كه شما را به حالت تعليق درآورده و از ارائه خدمات به شما امتناع کند .

4) در طول مراحل ثبت نام شما يك رمز عبور و يك  ID(نام کاربري) ايجاد مي كنيد . تنها شما براي نگهداري ID عضويت و رمز عبورتان مسئوليد و هر گونه فعاليتي كه تحت عنوان IDعضويت و رمز عبور شما اتفاق بيافتد با مسئوليت شماست . شما با موارد زير موافقت خود را اعلام مي داريد :

الف ) در صورت هر گونه نقص امنيتي آن را به Eecm groupاطلاع خواهيد داد .

ب) مطمئن شويدكه در پايان هر بار استفاده از وب سايت كاملا از آن خارج شده ايد . Eecm groupمسئول خسارت يا آسيبي كه ناشي از عدم پيروي شما از توافق نامه است، نمي باشد .

 

5) براي اينكه عضو Eecm.ir  شويد ،بايد ثبت نام كرده و اطلاعاتي معين در باره ي خودتان فراهم كنيد . در طول ثبت نام اطلاعاتي نظير اسم ، E-mail، پيام و تصاوير در پايگاه داده ي ما ضبط خواهد شد .

هنگامي كه شما صفحه اي را از Serverما باز مي كنيد ، Server  سايت ما اطلاعات IPشما را جمع آوري مي كند . اين آدرس تنها براي ارسال صفحات در خواستي  شما در يافت مي شود.

6) استفاده يا انتشار اطلاعات زير اكيدا ممنوع مي باشد :

  • نظرات توهين آميز از هر نوع ، به خصوص آنهايي كه به عقايد مذهبي ، تبعيضات نژادي يا جنسيتي مربوط است .
  • اذيت ، سوء استفاده يا تهديد ديگر كار بران .

Eecm groupحق حذف اطلاعاتي را كه به نظر نادرست هستندرا داراست . هر عضو تنها خودش قانونا مسئول  صحت اطلاعات فراهم شده ،     مي باشد .گر چه Eecm groupتمام تلاش خود را در جهت بررسي اطلاعات داده شده به كار مي گيرد اما هيچ تضميني در مورد صحت آنها    نمي دهد و در مورد صحت و قانوني بودن اين اطلاعات مسئول نمي باشد .

Eecm groupموظف است اطلاعات شخصي تمامي كاربران را محافظت كند و تنها در صورتي آنها را در اختيار ديگران مي گذارد كه خود كاربران اجازه داده باشند يا قانون آن را در خواست كند .

7) Eecm.ir  ممكن است با ديگر وب سايت ها  در ارتباط باشد . Eecm groupبر پايه ي همكاري با آن وب سايت ها ارتباط دارد و بدين ترتيب كنترلي برروي اين وب سايت ها و منابع تهيه شده توسط آنان ندارد . Eecm group  آنها را تاييد نمي كند و مسئول اعتبار محتواي خدمات ، منابع يا اطلاعات اين سايت ها نمي باشد . Eecm groupهمچنين مسئوليتي در مورد هر گونه ايجاد خسارت يا صدمه  ناشي از محتوا ، آگهي، خدمات ، محصولات ، و يا اطلاعات اين وب سايت ها،را نمي پذيرد.

8) اگر ما نتيجه بگيريم كه شما در ارتباط با شرح عضويت اطلاعاتي نادرست داده ايد و يا به فعاليتي غير قانوني و يا به  نقض حقوق Eecm groupو يا ديگران مشغول هستيد ، مي توانيم به طور موقت يا دائم عضويت شما را معلق كنيم .

 

 لذا فعاليتهاي زير سبب قطع خدمات به كار بر خواهد شد :

1- استفاده از Eecm.irبراي ارسال Spam .

2- تقليد كردن يا استفاده غير قانوني از نام شركت هاي ديگر براي ارسال اطلاعات يا اداره كردن تجارت  به روش غير قانوني.    

3- هر گونه دسترسي ، استفاده ، تغيير يا كنترل غير قانوني پايگاه داده ها ، شبكه يا خدمات مربوط به Eecm.ir.

4- بدست آوردن نام و رمز عبور كاربران Eecm.ir  به هر طريقي.

9) Eecm.irمسئول قطع خدمات رساني به علت خرابي سخت افزار و اشكالات نرم افزار يا خطاي انساني نمي باشد . خدماتي كه در Eecm.irدر دسترس شماست ممكن است درمعرض قطع شدن قرار گيرد . اين در حالي است كه Eecm groupتمام تلاش خود را مي كند تا خدمات Eecm.irهميشه در دسترس باشد . همچنين Eecm groupمسئوليت هرگونه خسارت ديگر كه به دليل استفاده از اين سايت بوده، را نمي پذيرد . Eecm groupخدمات موجود را به صورتي كه هست و بدون هيچ ضمانتي فراهم مي آورد .

اگر شما از Eecm.irو يا هر قسمت از آن ناراضي هستيد ، تنها پيشنهاد ما عدم استفاده ي مجدد از اين سايت مي باشد .

10) Eecm groupمسئول صحت محتوايي پايگاه داده هاي وب سايت نمي باشد . Eecm groupهيچ ضمانتي نمي كند كه پايگاه داده هاي سايت بدون خطا ، امن و بدون قطعي باشد .

11)Eecm.ir  سياست هاي امنيتي خاصي را دنبال مي كند لذا اگر هر عضوي بخواهد در سياست هاي امنيتي ما دخالت كند ، به طور دائم يا موقت از خدماتEecm.ir  ممنوع خواهد شد .

12)  شما موافقت مي كنيد كه خسارات و هزينه هاي ناشي از تخلفتان از "شرايط و ضوابط "و "سياست اطلاعات محرمانه" يا هر قانون و مقررات يا سياست قابل اعمال ديگر را که به شركت Eecm groupتحميل نموده ايد ،پرداخت خواهيد كرد .

13) حق كپي برداري محتواي اين وب سايت براي شرکت فناوري اطلاعات پارس محفوظ مي باشد لذا باز نويسي تمام يا بخشي از آن به هرصورتي ، بدون اجازه كتبي ازشرکت فوق ممنوع مي باشد ، همچنين هر گونه كپي غير قانوني و استفاده تجاري از محتواي وب سايت Eecm.irاكيدا ممنوع است و Eecm groupحق اقدام قانوني در مورد اين گونه فعاليت ها را دارا است .  

14) حقوق و وظايف ما :

الف-  ما در قبال قطع ارائه خدمات و عملكرد بد آن به خاطر حوادث غير قابل پيشگيري  مانند خرابي طبيعي ،‌وقايع اجتماعي ‌،بي نظمي شبكه و حتي قطعي موقت كه در نتيجه حمله Hackerها ، بالا بردن فناوري ارتباطات از راه دورو هر عامل ديگر غير از موارد ذكر شده كه به پايگاهي بازرگاني مربوط است ، هيچ گونه مسئوليتي نداريم ، اما به طور جدي مي كوشيم تا آنها را كاهش دهيم .

ب-  ما اين حق مسلم را بر خود مي دانيم تا هرگونه مندرجات ارسال شده را که بر خلاف قوانين و اساسنامه ايران و يا بر خلاف شرايط و ضوابط سايت مي باشد، همچنين مندرجاتي که به نظر غير قابل قبول مي آيند را حذف کنيم و در موارد حاد عضويت شما را منحل خواهيم کرد.

15)  حل و فصل اختلافات :

1- هر كدام از طرفين ، عضو  يا سايتEecm.ir  كه در انجام وظايف شخصي كوتاهي كنند ، به عنوان نقض كننده ي توافق نامه عضويت  به حساب مي آيند . اين اختلاف توسط قانون قرار داد حل و فصل خواهد شد و يا با مذاكره اي دوستانه بر طرف  مي شود .

2- قوانين جمهوري اسلامي ايران در مورد توافق نامه عضويت ، قابل اجراست .

3- در موارد فاقد شرح صريح قانوني با استانداردهاي بازرگاني و قوانين تجاري پذيرفته شده بين المللي رايزني خواهد شد .

| نقشه سایت| © 2008 - 2018 Tarlan Pars Co| نمای قابل چاپ |

طراحی و پیاده سازی توسط ترلان پارس

براي مشاهده بهتر صفحه‌ها از Firefox استفاده کنيد !

هر گونه نسخه برداري و بهره برداري از مطالب و مندرجات اين سايت با ذکر نام منبع بلامانع است